loading

2021.08.19 – czwartek 20 tygodnia zwykłego

Co człowiek może dać Bogu? Przecież On stworzył wszystko, na co patrzymy, więc nie ma takiej rzeczywistości, która by do Niego nie należała. On jednak nie działa jak bezduszny właściciel – wprost przeciwnie – szanuje naszą wolność i nigdy nie wdziera się przemocą do ludzkiego serca. Możemy je przed Nim i dla Niego otworzyć jedynie z własnej woli. Odkrywamy wtedy, że On nam daje wszystko, przygotowuje dla nas ucztę, na którą jesteśmy zaproszeni. To nie my uprzedzamy Go naszymi darami, lecz Jego łaska nas ubogaca. Przekonanie, że my czymś Boga obdarzymy, jest tak nierozumne jak ślub Jeftego i prowadzi do decyzji, które całkowicie rozmijają się z wolą Stwórcy

jest