loading

2021.08.20 – ŚW. BERNARDA

Święty Bernard był nazywany niekoronowanym królem Europy. Jego autorytet był tak wielki, że zasięgali jego rady tacy ludzie jak papieże, cesarze i liczni władcy. Stał się przewodnikiem duchowym dla wielu innych świętych, a jego mądrość jaśniała jak światło dzięki temu, że sam napełniał się mądrością od Boga i pozwalał się kształtować na Jego obraz i podobieństwo. Przykłady świętych pokazują nam, jakie owoce wydaje zachowywanie pierwszego i najważniejszego przykazania. Miłowanie Boga otwiera na miłość bliźniego – jest wtedy siłą przemieniającą cały świat! Każdy bowiem, kto jest głęboko zjednoczony z Bogiem, swoimi słowami i czynami otwiera przestrzeń dla łaski, która niesie zbawienie.