loading

2021.08.22 – 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

Można przeżyć całe życie nigdy nie dokonując żadnych zobowiązujących wyborów. Takie nastawienie nie jest jednak drogą ku rozwojowi, posuwaniem się naprzód, lecz ciągłym „kręceniem się w kółko”. Wybór Boga to decyzja ostateczna i tak powinna być traktowana. To nie związek na próbę czy emocjonalna przygoda, po której wraca się do poprzedniego stanu, ale realne stanięcie po stronie Tego, który daje życie – życie wieczne. Bez Niego jesteśmy tylko jakąś doczesną egzystencją, pozbawioną celu i znaczenia. Można odpowiedzieć Jezusowi, że trudna jest Jego mowa, ale można też rzec: Ty masz słowa życia wiecznego… Czyż dla takiej perspektywy nie warto podjąć choćby największego trudu?…