loading

2021.08.24 – ŚW. BARTŁOMIEJA

Chodź i zobacze – usłyszał św. Bartłomiej, gdy wyrażał towarzyszowi swoje wątpliwości co do tego, czy
Jezus, którym się tamten tak zachwyca, jest rzeczywiście obiecanym Mesjaszem. Posłuszeństwo tej zachęcie poprowadziło go bardzo daleko. Spotkawszy Pana, stał się już do końca życia niestrudzonym głosicielem tej prawdy, że Bóg dał swego Syna, który nas odkupił. Zaniósł tę prawdę na krańce ziemi! Jest to także wezwaniem dla nas, byśmy stawali się świadkami Zmartwychwstałego, gdziekolwiek się znajdziemy. By to się dokonywało, potrzebujemy owej szczerej wiary, która łączyła Apostoła z Chrystusem. To dzięki niej będziemy uobecniać w sobie i wokół siebie Kościół jako sakrament zbawienia dla wszystkich ludzi.

jest