loading

2021.08.26 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Maryja została darowana naszemu narodowi jako przedziwna pomoc i obrona (kolekta) – pomoc w dążeniu do Boga, a obrona przed wszelkimi atakami, jakie przypuszcza na nas zły duch, chcący odwieść nas od wiary, a w konsekwencji pozbawić daru zbawienia. Z tego wielkiego zadania Maryja wywiązywała się przez wieki i na zawsze będzie się wywiązywać, jeśli tylko zechcemy mieć Ją stale za Matkę i Królową. Doczesność jest bowiem czasem walki, która teraz wydaje się doprowadzona do granic. Bóg, wiara, Kościół i wierzący są atakowani z wielu stron. Mamy podjąć walkę, w której orężem są sakramenty, modlitwa, przebaczenie, praca nad kształtowaniem cnót. To jest droga Maryi – naszej Królowej.

jest