loading

2021.08.27 – ŚW. MONIKI

Smutek z powodu naszych grzechów jest tak naprawdę wielką łaską, otwiera nam bowiem drogę do nawrócenia i daje silny impuls do zwrócenia się ku Bogu. Święta Monika miała także dar płakania nad grzechami innych, szczególnie tych najbliższych – męża i syna. Jej głęboka relacja z Bogiem uzmysłowiła jej, jak straszną tragedią jest dla człowieka grzech. Przeczy on bowiem naszemu podstawowemu powołaniu do świętości, a tym samym tamuje proces dojrzewania i rozwoju naszego człowieczeństwa. Warto jest więc pielęgnować w sobie wrażliwość na los bliźniego właśnie w tej najważniejszej przestrzeni, jaką jest zbawienie.