loading

2021.08.31 – wtorek 22 tygodnia zwykłego

Chrześcijanin to człowiek nadziei. To ona go prowadzi przez całe jego życie i jest źródłem ufności. Jeśli
rzeczywiście nadzieja jest naszą przewodniczką, to nie ma takich ciemności, w których nie moglibyśmy znaleźć
światła. Ono tak naprawdę zawsze nam towarzyszy – jest w nas i oświetla drogę. Dzięki wierze jesteśmy synami światłości i synami dnia. Codzienność może nas niekiedy przytłaczać, pozbawiać rzeczywistość jej barw i prowadzić do rozdmuchiwania problemów do niebotycznych rozmiarów. Jeśli jednak pamiętamy o tym, że Bóg jednym słowem może wszystko odmienić, to czegóż mamy się bać, skoro mamy takiego Pana? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? (psalm responsoryjny). Życie pewnością Bożej opieki dodaje skrzydeł!