loading

2021.09.01- środa 22 tygodnia zwykłego

Pan jest dobry. Ta dobroć to nie puste słowo, a miłość, która jest bardzo konkretna. Pan nas nieustannie stwarza, obdarza wiarą, leczy ze słabości, umacnia naszą miłość i zaprasza do doskonałości. Jego dobroci możemy doświadczyć w każdej Eucharystii. Ten sakrament miłości, który udziela nam zbawiennej łaski, jest wejściem Pana do domu naszego serca, Jego dotykiem, który uwalnia od choroby i zniewolenia. Liturgia zaprasza nas dzisiaj do pokornego wołania o Boże miłosierdzie nad nami, do całkowitego zaufania, zawierzenia Jego miłości i otwarcia naszych ran, słabych miejsc na działanie Bożej dobroci. Pan sam będzie strzegł tego, co uzdrowił i umocnił.