loading

2021.09.02- czwartek 22 tygodnia zwykłego

Każdy z nas jest powołany przez Pana. Powołany do wiary, świętości, przeżywania osobistych relacji z Bogiem. Wiara, świętość, relacje nie są czymś statycznym. Dojrzewają razem z nami, wzrastają, pogłębiają się lub też przeciwnie – maleją. Wszystko zależy od tego, na ile jestem otwarty na Jezusa, na Jego słowo, na ile ono prowadzi mnie do radykalnych kroków. Czy przeżywam liturgię, słuchanie słowa Bożego jak prawdziwe spotkanie z żywym Panem? To spotkanie prowadzi nas grzesznych ludzi do uświęcenia, czyli do dostrzegania Boga w braciach i służenia im, a tym samym służenia Jemu. Prośmy dzisiaj, byśmy usłyszeli i odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa.