loading

2021.09.03 – ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO

Święty Grzegorz jest jednym z trzech papieży obdarzonych przez Kościół przydomkiem „Wielki”. Jego posługa Piotrowa przypadła na bardzo ciężkie czasy dla Kościoła. Czytamy w kolekcie, że Bóg opiekuje się swoim ludem i z miłością nim kieruje. Faktycznie, życie dzisiejszego Patrona jest dla nas dowodem na to, że Pan nie opuszcza swojej owczarni. Jego świętość, nauka, działalność duszpasterska, miłość do Kościoła i liturgii do dzisiaj są dla nas skarbem, z którego możemy czerpać. Ten „Sługa Sług Bożych” jak sam siebie nazywał, jest przykładem wielkiej miłości do słowa, pokory, a przede wszystkim – świadomości wybrania przez Boga i – co za tym idzie – odpowiedzialności za powierzony skarb powołania i za owce oddane jego opiece.

jest