loading

2021.09.07 – wtorek 23 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia mówi dużo o Kościele. Jesteśmy narodem wybranym, przybranymi dziećmi Bożymi. Stajemy się nimi nie przez obrzezanie i przynależność do konkretnej nacji, ale przez wiarę i obmycie wodą chrztu. Pan powołuje nas do wspólnoty, zbudowanej na fundamencie apostołów. Udział w Eucharystii umacnia naszą jedność w tej wspólnocie (modlitwa nad darami). Pomaga nam zrozumieć, za jaką cenę zostaliśmy przez Boga nabyci na własność. Zbieramy się, aby uwielbiać i błogosławić miłosiernego Króla i głosić całemu światu jego dobroć dla wszystkich (psalm responosoryjny). Każda liturgia stawia przed nami krzyż – znak zwycięskiego Pana.