loading

2021.09.09 – czwartek 23 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia słowa, jak refren powtarza słowo „miłość”. Jesteśmy umiłowanymi wybrańcami Boga; mamy przyodziać się w miłość, która jest spoiwem doskonałości; miłujcie nieprzyjaciół. Chrześcijanie od samego początku byli postrzegani jako ludzie, którzy się miłują. To nasza charakterystyczna rysa, znak rozpoznawczy dany nam przez Jezusa podczas chrztu. Miłość jest doskonałym uwielbieniem Pana, nasze życie nią przepełnione jest jedyną ofiarą, którą możemy składać Bogu na chwałę. Możemy kochać, bo Bóg pierwszy nas ukochał. On jest dobry dla nas, niewdzięcznych i złych. Każda Eucharystia jest umacnianiem każdego z nas indywidualnie i nas jako wspólnoty w przeżywaniu miłości – wiecznego dziedzictwa, czyli daru, który nie przeminie.