loading

2021.09.11 – sobota 23 tygodnia zwykłego

W tle dzisiejszych czytań można umieścić fragment hymnu św. Pawła o miłości: miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa (1 Kor 13, 4). W pierwszym rzędzie odnosi się to do postawy Pana Boga wobec nas. Cierpliwy względem grzeszników, cierpliwy w oczekiwaniu na owoce wiary. Pan jest łaskawy – to znaczy w bardzo konkretny sposób okazuje nam miłość miłosierną. Ale ta cierpliwość i łaskawość ma być także postawą nas, chrześcijan. Doświadczywszy takich darów Bożych, mamy przynosić dobry owoc, aby uczestniczyć w życiu Pana (modlitwa po komunii), to znaczy żyć Bożym życiem. Miłość do Boga i miłość do bliźniego – realizowana czynnie, nie tylko w deklaracjach.

jest