loading

2021.09.12 – 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

Każda liturgia jest przeżywaniem na nowo pytania Jezusa: Za kogo mnie uważacie? Kim dla was jestem? To pytanie Pan kieruje do wspólnoty i do każdego z nas osobiście. Liturgia Eucharystii pozwala nam skorygować błędne odpowiedzi, nasze ludzkie patrzenie na Jezusa. W każdym z nas jest pokusa triumfalizmu, patrzenia na Boga w kategoriach władzy, sukcesu, potęgi. On ma władzę, jest potężny, ale realizuje to w sposób bardzo pokorny – na krzyżu. Ciężko jest nam się z tym zgodzić. Ale tylko taki Pan jest Bogiem prawdziwym. Prośmy, byśmy umieli Go spotkać takiego, jakim jest, byśmy razem ze św. Pawłem powtarzali: Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z Krzyża Chrystusa.