loading

2021.09.14 – PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Dzisiejsze święto zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia w IV wieku przez św. Helenę relikwii Krzyża Świętego. Wraca do liturgii atmosfera Wielkiego Piątku, Krzyż znowu staje się obiektem naszej adoracji. Ciekawe, że to święto przypada na początek jesieni, w okolicach żydowskiego święta Jom Kippur, Dnia Pojednania. Celowo czy nie Kościół przejął duchowe znaczenie tego święta, pokazując Jezusa ukrzyżowanego – doskonałą Ofiarę pojednania? Krzyż, narzędzie haniebnej śmierci, stał się chwalebnym znakiem naszej wiary, jest naszą chlubą, zbawieniem i wolnością. Jest bramą do nieba, ocaleniem od jadu szatana, ołtarzem całopalnej żertwy. Kłaniamy się dzisiaj Jezusowi wywyższonemu, wpatrujemy się w Niego tak, jak Izraelici wpatrywali się na pustyni w miedzianego węża, który jest typem Chrystusa.