loading

2021.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Po oddaniu czci Jezusowi rozpiętemu na krzyżu przeżywamy w liturgii spotkanie z Matką Bożą Bolesną. Maryja najpełniej weszła w głębię tajemnicy krzyża. Chociaż nie przeżyła bezpośrednio męczeńskiej śmierci, Liturgia mówi o Niej, że wysłużyła palmę męczeństwa, tak mocno bowiem połączyła swoje cierpienie z cierpiącym Synem. Ona jest również figurą Kościoła cierpiącego, który ma zjednoczyć się ze swoim Zbawicielem i przejść tę samą drogę, którą przeszła Ona. Widzimy przez wieki, że Lud Boży na różne sposoby przeżywa to samo, co Maryja. Męczennicy pierwszych wieków, męczennicy misjonarze, prześladowani chrześcijanie w krajach totalitarnych reżimów – za każdym razem wchodzili w mistyczną jedność z Jezusem umęczonym na krzyżu, łącząc się również z Jego Matką. Prośmy dzisiaj, abyśmy w naszych próbach byli tak samo wierni Bogu jak Ona.

jest