loading

2021.09.17 – piątek 24 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia mówi nam dużo o Kościele, o tym, jaki jest w zamyśle Bożym. To wspólnota, która służy całym sercem Bogu, Stwórcy i Rządcy wszechświata; doświadcza miłosierdzia i modli się o nie; jest wspólnotą ubogich, czyli wolnych od pragnienia posiadania bogactw tego świata; jest wspólnotą w drodze, idącą za Jezusem, dobrym Pasterzem. Składa ofiarę nie tylko za siebie, ale również za wszystkich. Taki obraz wspólnoty, chcianej przez Boga, stawia każdemu z nas konkretne pytanie: Czy jestem w takim Kościele? Czy taki Kościół buduję? Czy odnajduję siebie, swoją parafię, wspólnotę, w tym, co dzisiaj widzę? Prośmy Pana, aby liturgia przemieniała nas według tego wzoru, jaki dzisiaj daje nam Pan.