loading

2021.09.19 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza liturgia słowa objawia nam pewien podział, który tkwi w każdym człowieku. Zło i dobro, sprawiedliwość i nieprawość, zaufanie Bogu i wystawianie na próbę, pragnienia i pożądania, być sługą albo być panującym, słabość i siła, pokora i pycha. Nasze życie to nieustanna walka tych dwóch światów, walka, która toczy się w naszych sumieniach i jest walką o życie wieczne. Święty Ignacy Loyola nauczał o dwóch sztandarach. Mamy poznać zamiary Szatana z jego podstępnymi sugestiami i podszeptami; poznać zamiary i naukę Jezusa, by móc pełniej do niej przylgnąć; skorygować naturalistyczną ocenę ludzkiej rzeczywistości, która krzyż, ubóstwo i upokorzenie postrzega wyłącznie jako zło sprzeczne z godnością i szczęściem człowieka. Prośmy, byśmy stawali zawsze pod zwycięskim sztandarem Jezusa.