loading

2021.09.21 – ŚW. MATEUSZA

Święty Mateusz, zwany Lewim – celnik, autor Ewangelii, grzesznik, który spotkał w swoim życiu miłosiernego Pana. Świątecznie wspominamy dzisiaj jednego z Dwunastu, Apostoła, którego imię często słyszymy podczas liturgii. Towarzysz życia i świadek działalności Jezusa, pozostawił Kościołowi dzieło, które, według wielu komentatorów, jest skierowane przede wszystkim do chrześcijan wywodzących się z narodu żydowskiego. Jego Ewangelia pokazuje Jezusa – Mesjasza, Syna Bożego i Syna Dawida, który wypełnił proroctwa i obietnice Starego Testamentu. To Mateusz zapisał „Kazanie na górze” – konstytucję królestwa Bożego. Spoglądamy dzisiaj nie tylko na „sekretarza mów Jezusa”, ale na człowieka, który słowo Boże osobiście przeżył, przemedytował i potrafił swoim doświadczeniem podzielić się ze wspólnotą. Miarą jego wiary w Jezusa jest jego męczeńska śmierć, przez którą złączył się z Tym, który Go powołał. Prośmy dzisiaj w modlitwie o głębokie umiłowanie słowa Bożego.