loading

2021.09.24 – piątek 25 tygodnia zwykłego

Dzisiejsza liturgia ma za zadanie budzić w nas zaufanie. Pan chce nas zapewnić, że jest naszym zbawieniem i w uciskach wysłucha naszego wołania o pomoc (antyfona na wejście). Wzywa nas, byśmy nabrali ducha, bo On jest Panem historii (pierwsze czytanie). Bóg jest naszą ucieczką (psalm responosryjny). Jezus zachęca, byśmy uwierzyli w Jego Krzyż – narzędzie naszego zbawienia i nawet w momentach po ludzku przegranych nie tracili Krzyża z oczu (Ewangelia). Przeżywając z wiarą Eucharystię, możemy doświadczyć Jego mocy i otrzymać Jego łaskę (modlitwa nad darami i po komunii). Prośmy Pana, abyśmy nigdy nie stracili zaufania. Abyśmy z wiarą, słuchając słowa, wzrastali w oddaniu się Jemu.