loading

2021.09.25 – sobota 25 tygodnia zwykłego

Bóg działa w naszym życiu. Dał swojego Syna jako ofiarę odkupienia za nasze grzechy, abyśmy byli wolni od wszelkiego zła. Daje nam Kościół – Miasto Boże, Oblubienicę Baranka, w której przez sakramenty łaska płynąca z Jego ofiary jest dostępna dla każdego. Posyła proroków, którzy słowem Bożym ożywiają zamarłą wiarę. Jest naszym Pasterzem, który zna nas doskonale, prowadzi nas przez swoje sługi, którzy realizują Jego misję pasterską. W poranionym, podzielonym świecie, zarażonym niepewnością, egoizmem – możemy zachować pokój w sercu. Problemem jest to, że nie zawsze potrafimy z Nim rozmawiać, stawiać pytania, prosić o światło w sytuacjach trudnych. Prośmy w tej Eucharystii o odwagę rozmowy z Jezusem.