loading

2021.09.26 – 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Zazdrość o Boże dary jest bluźnierstwem – tak nauczał św. Franciszek. Dzisiejsza liturgia słowa we wszystkich czytaniach próbuje oświetlić nasze serce i wydobyć z niego wszystko, co jest przywiązaniem do dóbr tego świata. Dóbr nie tylko materialnych (drugie czytanie), ale również duchowych (pierwsze czytanie). Jest w nas niepowstrzymana żądza posiadania, związane z tym pragnienie bycia ponad, bycia kimś wyjątkowym. Taka żądza rodzi pychę, która w istocie jest buntem przeciwko Panu. Jezus pragnie uleczyć nasz egoizm, dlatego sam siebie ofiaruje za nasze grzechy i w Eucharystii uczy nas, że mamy sami ofiarować się za innych (antyfona na komunię). Ofiarna miłość, hojność w dawaniu jest lekarstwem na naszą pychę i uwolnieniem od wszelkich przywiązań. Solo Dios basta (Tylko Ty Boże mi wystarczysz).

jest