loading

2021.09.28 – ŚW. WACŁAWA

Wspominamy dzisiaj głównego patrona Czech, króla, męczennika, Świętego Wacława. Żył w IX wieku, w czasach, kiedy na ziemie czeskie przyniesiono już słowo Boże, ale ewangelizacja następowała powoli i spotykała się ze sprzeciwem. Wacław, człowiek wielkiej pobożności, od młodych lat jako władca zajął się rozwijaniem wiary, naprawianiem krzywd wyrządzonych wiernym przez reakcję pogańską. Budował kościoły, wspierał ubogich. Siły do tej pracy czerpał z osobistej więzi z Bogiem. Tradycja mówi, że spędzał noce na modlitwie w kaplicy, ponieważ dzień był przepełniony obowiązkami władcy. Zginął z ręki swojego brata. Śmierć miała podłoże walki z wiarą. Jest przykładem i wspomożycielem dla każdego, kto pełni na ziemi jakąkolwiek władzę, czy to świecką, czy kościelną.