loading

2021.09.29 – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Michał – znaczy „któż, jak Bóg”. Gabriel – „Bóg jest mocny”. Rafał – „Bóg leczy”. Liturgia uwielbia dzisiaj Pana Boga działającego przez swoich Aniołów – duchy niebiańskie, wysłanników Bożych, którzy w ważnych momentach historii zbawienia są znakiem Bożej Obecności. Ich imiona są znaczące: w sytuacjach zagrożenia wiary – wyznajemy Pana jako jedynego Boga; w momentach własnej słabości – możemy doświadczyć Bożej mocy; poranieni przez grzech – jesteśmy uzdrawiani Bożą łaską. Pan działa w naszej historii, która też jest naszą osobistą historią zbawienia. Dzięki przepełnionej miłością służbie archaniołów możemy jednoczyć się z Bogiem, również przez Eucharystię, w której Jedyny, mocny i uzdrawiający Pan przychodzi do nas.