loading

2021.10.03 – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

Życie małżeńskie i rodzinne jest naznaczone i radością, i cierpieniami. Choć wielokrotnie się zdarzają między małżonkami nieporozumienia, kłótnie i inne problemy, to jednak właśnie rodzina była i zawsze pozostanie
najlepszym środowiskiem, w którym człowiek się rozwija, ubogaca i uświęca. Dlatego Jezus wzywa małżonków, by
nie zrażali się żadnymi trudnościami, lecz wiernie trwali ze sobą, troszczyli się o siebie nawzajem, cierpliwie
znosili wady współmałżonka i przebaczali doznane od niego przykrości. W każdej Mszy św. zaprasza ich też, by otworzyli przed Nim swe serce, umacniali się Jego łaską oraz od Niego uczyli się ofiarnej miłości.