loading

2021.10.04 – ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Franciszek z Asyżu w rzeczywistości nazywał się Jan Bernardone i pochodził z bogatej rodziny kupieckiej. Kiedy jednak usłyszał od Chrystusa wezwanie: „Idź i napraw mój Kościół, który jest w ruinie”, poczuł powołanie do życia w ubóstwie i głoszenia prostym ludziom Ewangelii. W czasach, gdy wielu chrześcijan uważało za ideał posiadanie bogactwa i władzy, jego ewangeliczny radykalizm stał się jednym ze źródeł odnowy Kościoła w XIII wieku. Już za życia zdobył licznych naśladowców, a przez wieki aż do naszych czasów wiele nowych zakonów opiera się na jego duchowości. Ideał jego świętości przypomniał też obecny papież, Franciszek, który wkrótce po swoim wyborze oświadczył, iż pragnie Kościoła ubogiego i dla ubogich.