loading

2021.10.07 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

7 października 1571 r. pod Lepanto została pokonana flota turecka, podczas gdy ludność Rzymu kroczyła w procesji ulicami miasta i odmawiała różaniec. Powszechnie uznano, że do tego zwycięstwa doszło dzięki cudownej interwencji Matki Bożej. Papież Pius V ustanowił wówczas święto Matki Boskiej Zwycięskiej, które rok później Grzegorz XIII zmienił na święto Matki Boskiej Różańcowej. W modlitwie różańcowej wielokrotnie pozdrawiamy Maryję jako świętą i niepokalaną Pośredniczkę łask. Prosimy Ją, by nieustannie, aż do chwili naszej śmierci, modliła się za nami, wierzymy bowiem, że w niebie jest ściśle zjednoczona z Bogiem i może nam wyprosić u Niego to, co jest konieczne dla naszego zbawienia.