loading

2021.10.08 – piątek 27 tygodnia zwykłego

Modląc się słowami dzisiejszej kolekty, wyznajemy, że hojność Boga przewyższa wszelkie nasze zasługi i pragnienia. Otrzymaliśmy przecież od Niego wiele darów i umiejętności, które możemy rozwijać i dzięki którym możemy czynić lepszym życie swoje i innych. Każdego dnia też oświeca nas światłem swego Ducha i udziela nadprzyrodzonej mocy, byśmy mogli podejmować właściwe decyzje i dobrze wykorzystać czas, którym dysponujemy. Ponieważ jednak pochłonięci pracą tak często zapominamy o prawdziwym źródle naszych sił fizycznych i duchowych, w czasie Eucharystii staramy się wyciszyć, adorować Jezusa Chrystusa i otworzyć swe serce na łaski, których nam udziela.

jest