loading

2021.10.11 – poniedziałek 28 tygodnia zwykłego

Gdy człowiek pracuje tylko dla siebie, myśli tylko o sobie, dba tylko o własne szczęście, wówczas egoistycznie zamyka się niejako we własnym ciasnym gniazdku i niejednokrotnie dochodzi do wniosku, że jego życie nie ma sensu. W rzeczy samej bowiem nasza praca i całe nasze życie ma sens tylko wtedy, gdy jest służbą na rzecz drugiego człowieka. Tej służby i troski o żyjącego obok bliźniego stale się uczymy od Jezusa, o którym św. Łukasz napisał: przeszedł On, dobrze czyniąc (Dz 10, 38). Wsłuchując się w słowa z dzisiejszej kolekty, z ogromnym zawierzeniem chcemy prosić Jezusa, by nieustannie umacniał nas swą łaską oraz otwierał nasze oczy i serca na potrzeby innych ludzi.