loading

2021.10.14 – czwartek 28 tygodnia zwykłego

Łaski, których Bóg nam hojnie udziela, są darem darmo danym. Żaden człowiek nie może na nie zasłużyć swymi uczynkami. Są one darem miłosiernego Boga, który wszystkich ludzi pragnie doprowadzić do zbawienia, oraz miłosiernego Syna Bożego, który przelał za nas swą krew na krzyżu. Nie oczekuje On od nas wielkich zasług, ale wiary, która staje się bramą do ludzkiego serca. Ta wiara jednak jest prawdziwa tylko wtedy, gdy zgodnie z nauką Jezusa staramy się czynić innym dobrze. Często brakuje nam do tego sił, dlatego gdy przez wiarę otwieramy swe serce na działanie Boże, Bóg napełnia je swą łaską i przemienia, abyśmy z większą wytrwałością i gorliwością spełniali dobre czyny.