loading

2021.10.15 – ŚW. TERESY OD JEZUSA

Święta Teresa od Jezusa, znana też jako św. Teresa z Avila, jest wielką mistyczką hiszpańską, żyjącą w XVI w. Pod wpływem wizji piekła złożyła Bogu ślub ścisłego przestrzegania pierwotnej reguły zakonnej, a następnie rozpoczęła reformę zakonu karmelitańskiego. Cierpiąc z powodu rozdarcia Kościoła, spowodowanego reformą protestancką, usiłowała zapobiec dalszym podziałom w Kościele i odnowić życie chrześcijańskie świętością życia i modlitwą. Napisała wiele dzieł ascetyczno-mistycznych, za które jako pierwsza kobieta w historii Kościoła otrzymała tytuł Doktora Kościoła. Opisała w nich etapy rozwoju życia duchowego oraz drogę do zjednoczenia z Bogiem. Również dzisiaj
jest ona wzorem do naśladowania i mistrzynią życia duchowego dla osób, które dążą do pełnej doskonałości ludzkiej i duchowej.