loading

2021.10.17 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

Towarzysząc wszędzie Jezusowi, apostołowie mogli obserwować Jego przykład heroicznego oddania się ludziom i zatroskania o ich zdrowie fizyczne i duchowe. Tym sposobem uczyli się ważnej prawdy, że również ich zadaniem jest służba i praca na rzecz zbawienia drugiego człowieka. Wpatrując się w ich przykład, również my uświadamiamy sobie, że otrzymaliśmy od Boga wiele duchowych darów i umiejętności przede wszystkim w tym celu, byśmy je rozwijali i wykorzystywali dla dobra nie tylko swojego, ale też tych ludzi, z którymi na co dzień żyjemy. Ponieważ często nie umiemy używać ich w sposób zgodny z wolą Bożą, z pomocą przychodzi nam Jezus Chrystus, udzielając nam w Eucharystii łask potrzebnych na naszej drodze do zbawienia.