loading

2021.10.18 – ŚW. ŁUKASZA

Łukasz Ewangelista prawdopodobnie był z zawodu lekarzem. Pochodził z Antiochii syryjskiej, gdzie się nawrócił pod wpływem nauczania św. Pawła i Barnaby. Później też przez jakiś czas towarzyszył św. Pawłowi w jego podróżach misyjnych. W swej Ewangelii, napisanej pięknym językiem greckim, jawi się on jako pisarz obdarzony wielką delikatnością i wrażliwością. Tylko on przekazuje w niej wiele ważnych wypowiedzi Chrystusa na temat modlitwy, chrześcijańskiego ubóstwa oraz Bożego miłosierdzia, jak też kilka istotnych szczegółów z dzieciństwa Jezusa i życia Świętej Rodziny w Nazarecie. Jego dzieło jest prawdziwą perłą literacką, która uczy nas zawierzenia Bogu oraz pełnej miłosierdzia dobroci wobec wszystkich ludzi.