loading

2021.10.19 – wtorek 29 tygodnia zwykłego

Wolą Boga Wszechmogącego jest nasze zbawienie wieczne. Aby urzeczywistnić swe zbawcze zamiary, zesłał On na świat Jezusa Chrystusa, który zgładził nasze winy swą Męką i Śmiercią na krzyżu. On jako Syn do końca był posłuszny swemu Ojcu i swoim życiem uczy nas, że również my powinniśmy swoją wolę podporządkować woli Boga, który jest również naszym Ojcem w niebie. W każdej Eucharystii przypomina nam o swej ofierze złożonej za nas, a zarazem daje nam swe
Ciało jako pokarm, aby wzmocnić nasze siły duchowe. Jeśli będziemy z wiarą przyjmowali ten nadprzyrodzony pokarm, nigdy nie ustaniemy na naszej drodze do królestwa niebieskiego.

jest