loading

2021.10.20 – ŚW. JANA KANTEGO

Święty Jan Kanty żył w latach 1390-1473. Pochodził z Kęt na Ziemi Oświęcimskiej i stąd przyjął się jego przydomek. Przez 50 lat był profesorem w Akademii Krakowskiej. Natchnienie do swej pracy naukowej i duszpasterskiej czerpał zawsze z Pisma Świętego, dlatego w bulli kanonizacyjnej papież Klemens XIII napisał, że Jan z Kęt „przekazywał wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła”. Zasłynął jednak najbardziej z wielkiego miłosierdzia. Swoją pracą pisarza-kopisty pomagał biednej młodzieży studiującej w Krakowie. Opiekował się kalekami, chorymi, sierotami i wdowami, oddając im niejednokrotnie własne odzienie, obuwie i pożywienie. Swoją postawą uczy również nas, jak powinniśmy naśladować Chrystusa, który nigdy nie przeszedł obojętnie obok ludzkiej nędzy.