loading

2021.10.21 – czwartek 29 tygodnia zwykłego

W psalmach często rozlega się wezwanie skierowane do wszystkich stworzeń, by sławiły dobroć i majestat Boga. Wszystko, co na ziemi rośnie i żyje, pochodzi od Boga i na swój sposób świadczy o Jego wielkości i mądrości. Tym bardziej zatem człowiek, który otrzymał w darze rozum i serce, powinien dziękować Stwórcy za to, kim jest. Każda Eucharystia ze swej natury jest dziękczynieniem składanym Bogu w Trójcy Jedynemu. Uwielbiajmy w niej majestat miłosiernego Ojca w niebie oraz dziękujmy Jego Synowi za dar zbawienia, którego owoce są ciągle dostępne w Kościele dzięki działającemu w nim Duchowi Świętemu.