loading

2021.10.22 – ŚW. JANA PAWŁA II

Jan Paweł II sprawował posługę papieża ponad 26 lat, przez co jego pontyfikat jest (po Piusie IX) drugim co do długości pontyfikatem w historii Kościoła. W tym czasie odwiedził 132 kraje, ogłosił 14 encyklik oraz 68 innych pism, beatyfikował 1338 osób, a kanonizował 482 osoby. Budował jedność między Kościołami chrześcijańskimi oraz podtrzymywał dialog z religiami niechrześcijańskimi, potępiał wszelkie formy przemocy, a w swych pismach i przemówieniach głosił wszystkim prawdę o Bogu, który z miłością prowadzi ludzkość do zbawienia. Po jego śmierci zaczęto nazywać go Wielkim, i choć przydomek ten jeszcze nie został przyjęty przez wszystkich i oficjalnie uznany, to jednak jego nauczanie, rola, którą odgrywał w całym świecie, oraz wpływ, który nadal wywiera swym nauczaniem na poglądy i postawy moralne chrześcijan, wyraźnie świadczą o jego nieprześcignionej wielkości.