loading

2021.10.25 – poniedziałek 30 tygodnia zwykłego

Jezus wielokrotnie domagał się wiary od tych, którzy do Niego przychodzili z prośbą o uzdrowienie. Podobnie też wymaga wiary od nas, gdy spotykamy się z Nim w Eucharystii. Zdajemy jednak sobie sprawę z tego, że wiara nie jest tylko sprawą umysłu, ale także woli i uczuć. Prawdziwie wierzy w Boga ten, kto uznaje i zachowuje Jego przykazania, które stoją na straży naszego dobra, kto Mu ufa i z miłością jest wdzięczny za wszystkie otrzymywane od Niego łaski, kto umie znaleźć czas na modlitwę i synowską z Nim rozmowę. Abyśmy mogli rozpoznać w postaciach chleba i wina obecnego Chrystusa, potrzeba silnej wiary, ale Jezus, którego przyjmujemy pod postacią chleba, umacnia też naszą wiarę i udziela sił potrzebnych do wypełnienia Bożej woli.

jest