loading

2021.10.26 – wtorek 30 tygodnia zwykłego

Zarówno dzisiejsza kolekta, jak też czytanie z Listu do Rzymian, ukazują znaczenie nadziei w życiu chrześcijańskim. Fundamentem tej nadziei jest sam Bóg, który jako Wszechmocny Stwórca czuwa nad swym stworzeniem i tak kieruje światem, by nawet ze zła, które w nim się zdarza, wyprowadzić prawdziwe dobro. Wiedząc o tym, powinniśmy zawierzyć Bogu i ufać, że nasze życie, nasze powołanie i wykonywana przez nas praca ma sens. On wie, dlaczego postawił nas na takim, a nie innym miejscu, dlatego w czasie Eucharystii dziękujmy Mu za dar życia i mówmy: Ja wiem, że Ty, dobry Boże, chcesz mojego dobra i na pewno mnie nie skrzywdzisz. Nie rozumiem tego, co się wokół mnie dzieje, dlatego proszę Cię, byś Ty sam prowadził mnie swoimi drogami do tego celu, który mi wyznaczyłeś.