loading

2021.10.27 – środa 30 tygodnia zwykłego

Bóg jest Królem, który z ojcowską miłością troszczy się o to, by na ziemi panowały pokój, jedność, bezpieczeństwo, braterstwo i miłość. Ponieważ człowiek nie zawsze jest w stanie rozeznać, co naprawdę jest dobre dla niego i jego bliźnich, Bóg ustawił na jego drodze drogowskazy, które mają kierować jego życiem. Podobnie jak ustawione na drodze, we właściwych miejscach, tablice z nakazami, zakazami lub ostrzeżeniami mają pomóc kierowcy dojechać bezpiecznie do celu, tak też Boże przykazania mają zaprowadzić nas do królestwa niebieskiego. Niektóre z nich w konkretnych sytuacjach życia mogą być trudne do spełnienia, dlatego w każdej Eucharystii powinniśmy prosić Boga, by pomógł nam zrozumieć i ukochać Jego świętą wolę oraz kierować się nią w każdej chwili życia.