loading

2021.10.28 – ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY TADEUSZA

Według niektórych tradycji starożytnych apostołowie Szymon i Juda Tadeusz pod koniec swego życia razem pracowali na terenach dzisiejszego Iranu i w tym samym czasie ponieśli tam śmierć męczeńską, dlatego liturgia Kościoła czci ich pamięć w dniu wspólnego święta. Podobnie jak inni apostołowie, odpowiedzieli oni gorliwie na wezwanie Jezusa, a po Jego wstąpieniu do nieba stali się Jego świadkami, głosząc wielu narodom, że jest On Zbawicielem świata, oraz wzywając do nawrócenia i życia zgodnego z Jego Ewangelią. Ponadto List św. Judy, zawarty w kanonie Nowego Testamentu i napisany bardzo dosadnym językiem, jasno przestrzega przed drogą, która prowadzi do zguby wiecznej.

jest