loading

2021.10.29 – piątek 30 tygodnia zwykłego

Jeśli chcę właściwie przeżyć swe życie, muszę uczynić Jezusa swoim Panem i Królem. Mogę być zarazem pewien, że On w żadnym wypadku nie chce ograniczać mojej wolności. Jego prawo doskonale wyraził św. Augustyn, który powiedział: „Kochaj i czyń, co chcesz”. Prawdziwej i wzniosłej miłości Jezus uczy nas w sakramencie Eucharystii. W niej oddaje nam całego siebie do dyspozycji. Dla naszego zbawienia nieustannie poświęca własne życie. Swym przykładem uczy nas, byśmy nie żyli tylko dla siebie, lecz jak On we wszelki możliwy i dla nas dostępny sposób służyli ludziom, a tym samym pomagali im odnaleźć prawdziwe szczęście i pokój. Przyjmując Go pod postacią chleba, prośmy, by nauczył także nas być dla ludzi dobrymi jak chleb, który służy wszystkim jako codzienny pokarm.