loading

2021.10.31 – 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

Jeśli zabraknie miłości Boga, wszystkie akty kultu Bożego, a więc także świętowanie szabatu lub naszej niedzieli, uczestniczenie w liturgii Mszy świętej itd., będą tylko czysto zewnętrznymi czynnościami, które nie pomogą nam w rzeczywistym spotkaniu z Bogiem. Podobnie też jeśli zabraknie miłości wobec bliźniego, wszystkie nasze relacje z drugim człowiekiem będą czysto formalne, zimne i pozbawione uczuć. To właśnie miłość otwiera serce na Boga i bliźniego. Sprawia, że przestajemy żyć wyłącznie dla siebie, a zaczynamy żyć dla Boga i dla innych ludzi. Najbardziej heroicznej miłości uczy nas Jezus obecny w Eucharystii, w niej bowiem ciągle oddaje swe życie za nas oraz wzywa nas do ofiarowania swego życia za innych.