loading

2021.10.31 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

Od zarania dziejów ludzie czuli, że do tego, by spotkać Boga oraz oddać Mu cześć modlitwą i ofiarami, jest
potrzebne miejsce godne Bożego majestatu i przeznaczone wyłącznie do kultu Bożego. W święto poświęcenia własnego kościoła dziękujemy Bogu za to, że my też mamy takie miejsce, które On sam pobłogosławił i uświęcił swą obecnością. Ta świątynia jest święta, ponieważ tu, w Najświętszym Sakramencie, mieszka Jezus Chrystus, Syn Boży, który w każdej Mszy św. składa siebie w ofierze za każdego z nas. Modląc się w niej, możemy doświadczyć Jego bliskości i razem z Nim składać swe życie w ofierze miłej Bogu.

jest