loading

2021.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DRUGA MSZA

Chrzest to w rzeczywistości zanurzenie w Śmierć Jezusa. Inaczej niż każda inna śmierć, ta przynosi życie. Kościół widzi je jako coś wspólnotowego, a liturgia dzisiejsza to potwierdza. Nie ma zmartwychwstania i życia poza zbawieniem danym przez Boga. Nie ma zmartwychwstania i życia poza wspólnotą Jego ciała, czyli Kościołem. Ktokolwiek został lub zostanie zbawiony, dzieje się tak w jedności z Jezusem i Jego ciałem, czyli Kościołem. Modlitwa za zmarłych musi mieć zatem w centrum tajemnicę paschalną Jezusa, przejście od życia ziemskiego przez cierpienie i śmierć do właściwego życia nieograniczonego przemijaniem. Trwając jeszcze pod brzmieniem czasu, sięgamy dzięki wierze i temu, że otrzymaliśmy sakrament chrztu po to, co niezmienne i wieczne, czyli po właściwe Życie, którym jest Jezus.