loading

2021.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – TRZECIA MSZA

Śmierć zdaje się mieć przemożną władzę nad ludzkim życiem. Wydaje się również sprawiedliwa, ponieważ zabiera stąd każdego, bez względu na jego ziemski status i świętość. Jezusowe spojrzenie ujmuje jednak rzecz odmiennie. Przemoc śmierci stała się dzięki Zmartwychwstaniu wejściem do zwycięstwa. A może bardziej otwarciem oczu na to, co niewidzialne. Nim zatem dopełni się powszechne zmartwychwstanie umarłych, już teraz Pan każdemu świętemu otwiera oczy, by oglądał Jego wspaniałość. Wybrani i święci bowiem nie tyle wchodzą w śmierć, ile w światłość, która jest tak jasna, że cierpienie i sama śmierć, groźna i nieubłagana, topnieją w chwale Życia.

jest