loading

2021.11.03 – środa 31 tygodnia zwykłego

Służba Boża to wypełnianie przykazań, ale również liturgia. W starym języku Księgi Wyjścia to po prostu zajęcie, praca, ale uprzywilejowana! Nie każdy może poszczycić się darem wiary, nie każdemu dano stawać przed obliczem Pana, by Mu służyć. Gdy przystępujemy do ołtarza Pańskiego powinna nas przepełniać wdzięczność, a także dobrze pojęta duma. Wszystko, czym jesteśmy w oczach Bożych, pochodzi z Jego darmowej łaski, a nie z naszej zasługi. Pełna wdzięczności współpraca z łaską jest jedynym sposobem, w jaki możemy odpowiedzieć na ten Boży wybór.

jest