loading

2021.11.07 – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

Czasem potrzeba wiary, aby została wydoskonalona nasza dusza. Próba ta nie jest potrzebna Bogu, ale nam, dla naszego duchowego wzrostu lub choćby wiedzy, że jesteśmy tylko prochem. Mimo to Jezus poleca nam modlić się, byśmy nie byli poddawani takim próbom. Dzisiejsza liturgia precyzuje cel tych próśb: dla swobodnej służby Bożej. Zatem nie dla naszej własnej wygody i dobrego samopoczucia modlimy się o pokój wewnętrzny i zewnętrzny dla Kościoła i wszystkich dzieci Bożych, lecz dla godnego wielbienia Boga z prośbą, by On nieustanie nas przemieniał i prowadził ku głębszej świętości.

jest