loading

2021.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Bazylika laterańska to matka i głowa wszystkich kościołów Miasta (Rzymu) i świata. Dedykowana Zbawicielowi i Świętym Janom – Chrzcicielowi i Apostołowi – jest jednocześnie pierwszym świadectwem wkroczenia Ewangelii do cesarskiego serca. O wiele istotniejszy jest jednak symboliczny wymiar tego kościoła. Koncentruje się on wokół katedry Biskupa Rzymu, stojącej tam właśnie od wieków. Według tradycji przechowuje się tam również relikwie stołu Ostatniej Wieczerzy, a także czaszki apostołów Piotra i Pawła. Leżąca jakby na uboczu bazylika jest jednak szczególnym znakiem jedności Kościoła i jego mocy, która płynie z osadzenia jego fundamentów na nauce Apostołów.