loading

2021.11.14 – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA

Popularna mentalność każe spodziewać się w życiu rzeczy negatywnych: jeśli dzieje się za dobrze, Bóg nie ochroni przed złem. Takie myślenie było już w starożytności. Prawdziwy Bóg tak kieruje naszymi losami, byśmy znaleźli w Nim radość, i to nie tyle wiekuistą po śmierci, lecz już teraz. Życie wieczne nie zaczyna się bowiem wraz ze śmiercią, lecz w nawracaniu się i życiu Bożą łaską. Skoro tak, to radość Boża musi się zacząć już tutaj, a potem jedynie rozwinąć jak kwiat rozkwitający w bezpośrednim słońcu Boga. Gdyby Bóg zapowiadał swoje działanie tylko w bliżej nieokreślonej eschatologii, byłby jedynie przyszłością. Tymczasem ożywia naszą wiarę tu i teraz, już dziś jest radością, a swoim działaniem obejmuje całe nasze życie. A ono zaczyna się na ziemi.